Dotacja


PROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacji projektu pod nazwą "Zlecenie usługi B+R celem opracowania innowacyjnego produktu dla firmy Progon Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego oprogramowania komputerowego stanowiącego element integrujący system telefoniczny z danym systemem CRM lub CSM

W ramach realizacji projektu opracowana zostanie analiza przedwdrożeniowa innowacyjnego rozwiązania informatycznego w postaci oprogramowania komputerowego, które stanowić będzie element integrujący system telefoniczny z danym systemem CRM lub CSM. Niniejszy projekt obejmie swoim zakresem również działania mające na celu przygotowanie prototypu w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. W ramach wyżej wymienionych działań będzie opracowane takie narzędzie, które pozwoli w przyszłości wdrożyć nowy innowacyjny produkt umożliwiający świadczenie usług dla firm zmagających się z problemami związanymi z brakiem dostępności uniwersalnego rozwiązania będącego łącznikiem systemu telefonicznego oraz posiadanego CRM lub CSM.

Wartość projektu: 307 500 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 192 500,00 PLNOprogramowanie tworzone przez profesjonalistów

Tworzymy rozwiązania dla Twoich potrzeb.

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.